IDA-logo

IDA: Ingeniørhuset består bla. af Ingeniørforeningen kaldet IDA, som er Ingeniørernes fagforening, IAK og ISP. Miljøledelse er et strategisk mål for IDA.

Den internationale standard ISO 14001:2004 fastsætter krav til et miljøledelsessystem, så IDA siden 2003 har været i stand til at udarbejde en miljøpolitik, fastlægge målsætninger og processer til at opfylde forpligtelserne i politikken, iværksætte de nødvendige handlinger for at forbedre præsentationen og demonstrere, at systemet opfylder kravene i en international standard.

Der bliver i den forbindelse stillet store krav til den miljømæssige påvirkning fra alle leverandører, heriblandt det rengøringsfirma ,der varetager de opgaver, der er i huset.

Ingeniørhuset består ligeledes af et 5-stjernet konferencecenter med plads til 1.000 gæster.

Ingeniørforeningens mødecenter har det miljødiplom, der hedder “den grønne nøgle”, som er et miljødiplom, der ligesom ISO 14001 skal certificeres hvert år.

“LB puds og rengøring har været med på hele rejsen omkring de certificeringer, Ingeniørhuset har fået.

De har uden problemer opfyldt de krav, der er blevet stillet til dem, og jeg har i mange tilfælde opfattet LB som en seriøs sparringspartner, og ikke en leverandør. Vi har igennem IDAs historie prøvet flere forskellige rengøringsfirmaer, men har aldrig oplevet nogen, der har taget så meget ejerskab for opgaven, som LB puds og Rengøring.”

Henrik Muxoll Dahlqvist
Ejendomsinspektør

E-ON Lise Stampe

Kundecenterchef

Loop Partners

Torben Graversen
Direktør

Piculell Steen Piculell

10 års samarbejde

Ny kunde Hos LB Rent

Er det dig?
Kontakt os!